Shanghai Dumpling King’s Sugar Egg Puffs Recipe (Bai Tang Sha Weng)